انتخاب تاریخ

لیر ترکیه
آخرین نرخ
1,745
بیشترین
1,745
کمترین
1,745
شروع بازار
1,745

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت لیر ترکیه