انتخاب تاریخ

صرافی دانش کانادا
حواله دلار کانادا سوئیفت
آخرین نرخ
25,250 -0.04%
بیشترین
25,280
کمترین
25,220
شروع بازار
25,280
حواله دلار کانادا Check Deposit
آخرین نرخ
25,180 -0.04%
بیشترین
25,220
کمترین
25,150
شروع بازار
25,220
دلار کانادا تحویل نقد تورنتو
آخرین نرخ
25,200 -0.04%
بیشترین
25,230
کمترین
25,160
شروع بازار
25,230