انتخاب تاریخ

صرافی دانش کانادا
حواله دلار کانادا سوئیفت
آخرین نرخ
37,450
بیشترین
37,450
کمترین
37,450
شروع بازار
37,450
حواله دلار کانادا Check Deposit
آخرین نرخ
37,250
بیشترین
37,250
کمترین
37,250
شروع بازار
37,250
دلار کانادا تحویل نقد تورنتو
آخرین نرخ
37,150
بیشترین
37,150
کمترین
37,150
شروع بازار
37,150