خبر های کوتاه نوسان

️ارسال نخستین محموله تجاری از مجتمع بندری کاسپین به چین

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی:
?این محموله هزار و ۳۰۰ تن پودر گچ تولیدی ایران است که با ۴۱ کانتینر با کشتی ناردیس از مجتمع بندری کاسپین به بندر اکتائو قزاقستان راهی شد تا از طریق خط آهن به چین حمل شود./ فارس

Send money to Iran

دیدگاهتان را بنویسید